Współpraca szkół wyższych na rzecz zrównoważonego rozwoju polsko - czeskiego pogranicza

Celem projektu jest uwrażliwienie studentów obu szkół wyższych na problemy przedsiębiorstw regionalnych w obszarze przygranicza. W ramach wspólnych warsztatów i wyjazdów studyjnych do gospodarstw rolnych i małych firm regionalnych, studenci będą mieli możliwość zapoznania się z ekonomicznymi i kulturowymi warunkami funkcjonowania przedsiębiorstw regionalnych w obszarze przygranicza. Tematyka warsztatu będzie się koncentrować na roli produktów regionálních i sposobach ich dystrybucji oraz znaczeniu małych firm i przedsiębiorstw rodzinnych.

Czas trwania projektu: 1. 10. 2016 - 31. 7. 2017

Zaproszenie na warsztaty

Wspieranie studentów uczelni wyższych w prezentowaniu wyników badań własnych

Składany projekt przyczyni się do podniesienia poziomu kształcenia akademickiego poprzez wsparcie studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich na Uniwersytecie Technicznym w Libercu w pozyskiwaniu kolejnych kompetencji niezbędnych do prezentowania wyników własnych badań naukowych.

W ramach projektu studenci otrzymają możliwość zaprezentowania wyników swoich przedsięwzięć badawczych na międzynarodowej konferencji studentów i doktorantów
w Jeleniej Górze, na której będą obecni także studenci z innych uczelni zrzeszonych w ACC.

Czas trwania projektu: 4/2014 – 10/2014

Flyer PL

KATALOG - Design i technika – Innowacje dla Euroregionu Nisa-Neiße

W katalogu zostaną ze strony czeskiej przedstawione prace studentów Wydziału Tekstylnego Uniwersytetu Technicznego w Libercu a ze strony niemieckiej prace studentów kierunków technicznych HS Zittau/Görlitz, przede wszystkim z Wydziału Architektury.

Zaplanowano, iż katalog będzie elementem dwóch wernisaży fotograficznych, które odbędą
się w 2014 roku - po jednym w każdym kraju partnerów projektu.

Katalog zostanie wydany przy okazji jubileuszowej konferencji, która odbędzie się w Libercu w maju 2014 roku, pn. "Design i technika - Innowacje dla Euroregionu NIsa – Neße.

Czas trwania projektu: 4/2014 – 7/2014

Cover, Catalog