Projekt - Współpraca szkół wyższych na rzecz zrównoważonego rozwoju polsko - czeskiego pogranicza

Celem projektu jest uwrażliwienie studentów obu szkół wyższych na problemy przedsiębiorstw regionalnych w obszarze przygranicza. W ramach wspólnych warsztatów i wyjazdów studyjnych do gospodarstw rolnych i małych firm regionalnych, studenci będą mieli możliwość zapoznania się z ekonomicznymi i kulturowymi warunkami funkcjonowania przedsiębiorstw regionalnych w obszarze przygranicza. Tematyka warsztatu będzie się koncentrować na roli produktów regionálních i sposobach ich dystrybucji oraz znaczeniu małych firm i przedsiębiorstw rodzinnych.

Czas trwania projektu: 1. 10. 2016 - 31. 7. 2017
WWW: http://spolupracevs.tul.cz

Zaproszenie na warsztaty