ACC JOURNAL

secret-book-iconACC JOURNAL to międzynarodowe czasopismo naukowe, ukazujące się od 2009 roku. Wydawcą jest Uniwersytet Techniczny w Libercu (Technická univerzita v Liberci). W jego przygotowaniu uczestniczą cztery uczelnie zrzeszone w Akademickim Centrum Koordynacyjnym w Euroregionie Nysa (ACC). W ciągu roku ukazują się zazwyczaj trzy numery.

ACC JOURNAL to periodyk, w którym publikowane są autorskie recenzowane prace naukowe, opracowania naukowe, artykuły konferencyjne oraz artykuły o projektach badawczych. Pierwszy numer zawiera artykuły z dziedziny nauk przyrodnicznych i techniki, drugi numer z dziedziny ekonomii a trzeci z dziedziny nauk społecznych.

ACC JOURNAL to czasopismo recenzowane. Jest kontynuacją publikacji pn. „Vědecká pojednání"/„Prace Naukowe", którą wydawano w latach 1995-2008. Od 2015 roku ACC JOURNAL znajduje się w bazie danych Rady ds. Nauki, Badań, Rozwoju i Innowacji - Lista recenzowanych nieimpaktowanych czasopism wydawanych w Republice Czeskiej, podlegających ocenie w Rejestrze informacji o wynikach prac badawczo-rozwojowych. Został ponadto wprowadzony do międzynarodowych baz danych INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL i ERIH PLUS.

Narodowa Biblioteka Techniczna w Pradze (Národní technická knihovna v Praze) przyznała „ACC JOURNAL" w 2009 roku międzynarodowy standardowy numer wydawnictwa ciągłego ISSN 1803-9782 (wersja drukowana) i ISSN 1803-9790 (wersja na płycie CD-ROM).

Wydawca:
Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, CZ - 461 17 Liberec 1
IČO (Regon) 46747885
DIČ (NIP) CZ 46 747 885

Zasady archiwizacji

Autorzy artykułów publikowanych w ACC JOURNAL mogą przechowywać wersję przed drukiem. Wydrukowana wersja czasopisma jest w myśl czeskiej ustawy nr 46 z 2000 roku przechowywana w Bibliotece Narodowej Republiki Czeskiej oraz w bibliotekach regionalnych w RCz. Archiwizacją w formie cyfrowej zajmuje się biblioteka uniwersytecka Uniwersytetu Technicznego w Libercu za pośrednictwem repozytorium Dspace.