Constitution and improvement of a team for demanding technical computations on parallel computers at TU Liberec

Vytvoření a rozvoj týmu pro náročné technické výpočty na paralelních počítačích na TU v Liberci

Vytvoření a rozvoj týmu pro náročné technické výpočty na paralelních počítačích na TU v Liberci

Paralelní výpočty jsou založené na kombinaci hardwaru obsahujícím několik výpočetních jader nebo procesorů a pokročilého softwaru, jež umožní zpracovat různé instrukce či úlohy současně. Většina dnes prodávaných procesorů obsahuje minimálně dvě jádra, a pokud nějaká aplikace dokáže využít pouze jedno z nich, pak zřejmě nezůstane dlouho konkurenceschopná v soutěži s aplikacemi, které umí využít možnosti hardwaru efektivněji.

V posledních letech se také v oblasti moderních výpočetních metod pro řešení náročných technických a přírodovědných problémů rozvíjí postupy, které lze efektivně implementovat na paralelních počítačích. Úspěch při jejich řešení závisí na volbě vhodných numerických metod a jejich efektivní implementaci. 

Paralelní programování umožňuje řešit větší a složitější problémy, které není možné nebo praktické řešit na běžném počítači, například modelování jaderné reakce, analýza lidského genomu, modelování obtékání turbíny nebo raketoplánu, implementace internetového vyhledávače, předpovědi počasí a další. Šetří čas a peníze tím, že úloha bude vyřešena rychleji a efektivněji využije strojový čas. Umožňuje překonat fyzikální omezení na přenosovou rychlost a na miniaturizaci při vývoji stále rychlejších procesorů propojením několika běžných procesorů.

Cílem projektu je vytvořit na Technické univerzitě v Liberci tým odborníků, který zvládne řešení složitých úloh na paralelních počítačích. Tým je nejprve nutné seznámit se současným stavem poznatků a naučit jej prakticky implementovat paralelní algoritmy.

Do projektu budou zapojeni také studenti a doktorandi.

Registrační číslo

CZ.1.07/2.3.00/09.0155

Číslo a název prioritní osy

7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Název OP

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název výzvy

Žádost o finanční podporu z OP VK - IP - oblast podpory 2.3

Období řešení projektu

1. 9. 2009 - 31. 8. 2012

Řešitel projektu

Technická univerzita v Liberci

Řešitelský tým

RNDr. Václav Finěk, Ph.D. - hlavní manažer projektu
Mgr. Ilona Sovová - finanční manažer projektu
Dana Andrejsová - asistent projektu
RNDr. Jiří Hozman, Ph.D. - koordinátor projektu pro paralelní programování

   

Hlavní zodpovědná osoba na FP TUL

RNDr. Václav Finěk, Ph.D.

Zodpovědné pracoviště řešitele/partnera

Katedra matematiky a didaktiky matematiky, FP TUL

Rozpočet projektu

10 832 202,46 Kč

Cíle projektu

  • vytvořit a stabilizovat na Technické univerzitě v Liberci tým odborníků zaměřený na moderní výpočetní postupy
  • podpořit provázanost týmu se špičkovými pracovišti Technické univerzity v Liberci
  • pořádat školení se zaměřením na moderní výpočetní postupy a paralelní programování
  • zapojit studenty se zájmem o tuto problematiku prostřednictvím projektů, bakalářských, diplomových a doktorských prací
  • zatraktivnit výuku matematických předmětů
  • pořádat vědecké konference
  • zvát odborníky z ČR i ze zahraničí
  • spolupracovat na řešení konkrétních úloh pro technické aplikace
  • referovat výsledky dosažené členy týmu na seminářích a konferencích doma i v zahraničí
  • podpořit mladé vědecké pracovníky
Matematický ústav AV ČR, Praha, Ústav termomechaniky AV ČR, Praha