Fyzika | Chemie | Matematika | Tělesná výchova a sport | Učitelství pro základní školy

Okruh otázek: Profesní studium pro 2. stupeň základní školy - 2013

Velikost 165.72 KB
  • Kód oboru: 7503T
  • Typ studia: navazující
  • Platnost: 2013/2014
  • Forma: prezenční

Cílem studia je získání a rozvoj odborných pedagogických a psychologických znalostí, schopností a dovedností, nácvik vyučovacích strategií a rozvoj koncipování a programování vzdělávacích situací.