Sociální práce

Okruh otázek: Sociální práce a penitenciární péče

Velikost 390.80 KB
  • Kód oboru: 7502R024
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: od 2015/2016
  • Forma: kombinované

Studijní obor je zaměřen na výkon sociální práce s vybranými skupinami klientů. Jde zejména o jedince zdravotně a sociálně znevýhodněné v nepříznivé sociální situaci (specializace Sociální práce) a o jedince z rizikových skupin, především o problémové klienty z delikventní a kriminální populace (specializace Penitenciární péče).