Sociální práce

Okruh otázek: Penitenciární péče 2013

Velikost 329.92 KB
  • Kód oboru: 7502R023
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: 2013/2014
  • Forma: kombinované

Cílem studia je získání odborné kvalifikace pro sociální práci se sociálně nepřizpůsobivými či rizikovými klienty se zaměřením na penitenciární a postpenitenciární péči.