Vychovatelství

Okruh otázek: Pedagogika volného času

Velikost 121.85 KB
  • Kód oboru: 7505R004
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: 2013/2014
  • Forma: prezenční | kombinované

Absolvent je připraven po stránce pedagogické, psychologické, metodické k práci s mládeží v rámci volnočasových aktivit.