Specializace v pedagogice

Okruh otázek: Učitelství odborných předmětů - 2013

Velikost 99.07 KB
  • Kód oboru: 7504R100
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: 2013/2014
  • Forma: prezenční

Cílem studia je získat a rozvíjet schopnosti nahlížet pedagogické a pedagogicko-psychologické problémy v pedagogicko-psychologických souvislostech, analyzovat pedagogické a psychologické jevy, hodnotit problémy pedagogické praxe, orientovat se v právních školních předpisech, plánovat a realizovat výuku s ohledem na individuální specifika žáků a s ohledem na požadavky kurikulární reformy a využívat základní sociálně psychologické znalosti a dovednosti v pedagogické praxi.