Historické vědy

Okruh otázek: Historie - 2013

Velikost 211.61 KB
  • Kód oboru: 7105T021
  • Typ studia: navazující
  • Platnost: 2013/2014
  • Forma: prezenční

Studium jednooborové Historie spočívá v poskytování širšího přehledu obecných dějin od středověku do současnosti. Posluchačům nabízí tematicky široké studium politických, ekonomických, kulturních, ideologických a mezioborových souvislostí, ale i metodologické problémy historické vědy. Jejich pochopení ověří závěrečná diplomní práce. Absolventi se vzděláním v oboru historie mají možnost dalšího studia na univerzitách v ČR i zahraničí stejně jako širokého uplatnění na společenských a kulturních pracovištích (vysoké školy, archivy, muzea, památková péče, státní správy, samosprávy, nakladatelství, média).