Historická studia

Okruh otázek: Kulturněhistorická a muzeologická studia - 2013

Velikost 1.36 MB
  • Kód oboru: 7105R062
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: 2013/2014
  • Forma: prezenční

Studium je zaměřeno na přípravu v oborech: kulturní historie, historická regionalistika a muzeologie. Absolvent se uplatní v institucích zabývajících se ochranou a prezentací kulturního dědictví, ve státní správě, v neziskovém sektoru.