Tělesná výchova a sport | Učitelství pro střední školy | Učitelství pro základní školy

Okruh otázek: Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy - 2013

Velikost 715.52 KB
  • Kód oboru: 7503T023
  • Typ studia: navazující
  • Platnost: 2013/2014
  • Forma: prezenční

Získání pedagogické kvalifikace pro výuku dejepisu na 2. stupni ZŠ.