Fyzika | Geografie | Chemie | Informatika | Matematika | Specializace v pedagogice | Tělesná výchova a sport

Okruh otázek: Historie se zaměřením na vzdělávání - 2013

Velikost 211.46 KB
  • Kód oboru: 7105R056
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: 2013/2014
  • Forma: prezenční | kombinované

Studium je zaměřeno na české dějiny v evropském kontextu. Absolvent se uplatní ve školství.