Matematika

Okruh otázek: Matematika

Velikost 196.72 KB
  • Kód oboru: 1101R016
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: Pro akademický rok 2015/16
  • Forma: prezenční

Cílem studia v oboru Matematika bakalářského programu Matematika je v převážné většině případů příprava na pokračování ve studiu v navazujícím magisterském programu, na TUL např. v oboru Matematické modely a jejich aplikace programu Aplikovaná matematika nebo v jiných technických oborech. Cílem studia může být i bezprostřední uplatnění v praxi v peněžních ústavech, pojišťovnách, institucích, které se zabývají hardwarem a softwarem, ve státní správě a samosprávě.