Tělesná výchova a sport | Učitelství pro střední školy

Okruh otázek: Učitelství českého jazyka a literatury

Velikost 256.43 KB
  • Kód oboru: 7504T243
  • Typ studia: navazující
  • Platnost: 2013/2014
  • Forma: prezenční

Cílem magisterského studia navazujícího na tříleté bakalářské studium je vychovat učitele českého jazyka, komunikační výchovy a literární výchovy pro základní a střední školství. Vedle všeobecně vzdělávacích a pedagogických vědomostí se studentovi dostane vzdělání v didaktice jazyka a komunikační výchovy a v didaktice výchovy literární.

Cílem magisterského studia navazujícího na tříleté bakalářské studium je vychovat učitele českého jazyka, komunikační výchovy a literární výchovy pro základní a střední školství. Vedle všeobecně vzdělávacích a pedagogických vědomostí se studentovi dostane vzdělání v didaktice jazyka a komunikační výchovy a v didaktice výchovy literární.

Cílem magisterského studia navazujícího na tříleté bakalářské studium je vychovat učitele českého jazyka, komunikační výchovy a literární výchovy pro základní a střední školství. Vedle všeobecně vzdělávacích a pedagogických vědomostí se studentovi dostane vzdělání v didaktice jazyka a komunikační výchovy a v didaktice výchovy literární.

Cílem magisterského studia navazujícího na tříleté bakalářské studium je vychovat učitele českého jazyka, komunikační výchovy a literární výchovy pro základní a střední školství. Vedle všeobecně vzdělávacích a pedagogických vědomostí se studentovi dostane vzdělání v didaktice jazyka a komunikační výchovy a v didaktice výchovy literární.

Cílem magisterského studia navazujícího na tříleté bakalářské studium je vychovat učitele českého jazyka, komunikační výchovy a literární výchovy pro základní a střední školství. Vedle všeobecně vzdělávacích a pedagogických vědomostí se studentovi dostane vzdělání v didaktice jazyka a komunikační výchovy a v didaktice výchovy literární.

Cílem magisterského oboru navazujícího na bakalářské studium je vychovat učitele českého jazyka, komunikační a literární výchovy pro základní a střední školství. Vedle všeobecně vzdělávacích a pedagogických vědomostí se studentovi dostane vzdělání v didaktice jazyka a komunikační výchovy.