Specializace v pedagogice | Tělesná výchova a sport

Okruh otázek: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání - 2013

Velikost 162.22 KB
  • Kód oboru: 7504R269
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: 2013/2014
  • Forma: prezenční

Bakalářský studijní obor bohemistiky rozvíjí kompetence studentů v oblasti jazykové a literární. Studenti získávají širokou znalostní a dovednostní bázi, především v oblasti bohemistické filologie. Na ni navazují kursy aplikačního okruhu, který je orientován primárně profesně a rozvíjí kompetence studentů ve směru prakticky využitelných a společensky významných aplikací. Jde buď o pedagogicko-psychologický modul, který umožňuje získat základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, orientovat se ve vzdělávací soustavě, aplikovat poznatky z obecné a sociální psychologie do pracovního prostředí a poznat zásady skupinové dynamiky potřebné pro vedení menšího pracovního týmu, nebo o modul prohloubené specializace, který směřuje k rozvíjení praktických komunikačních dovedností, k podrobnějšímu seznámení s oblastí mediální komunikace a k rozvíjení profesních kompetencí studentů jako lektorů češtiny jako cizího jazyka a jako editorů.