Fyzika | Matematika

Okruh otázek: Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy

Velikost 352.76 KB
  • Kód oboru: 7503T039
  • Typ studia: navazující
  • Platnost: Pro akademický rok 2015/16
  • Forma: prezenční

Cílem magisterského učitelského studia navazujícího na bakalářské studium je připravit učitele matematiky pro střední školu. Jeho studium vede jak k získání základních poznatků o hlavních matematických disciplínách a základních všeobecně vzdělávacích vědomostí, tak i k získání odborných pedagogických a psychologických znalostí, k rozvoji pedagogických dovedností a nácviku vyučovacích strategií. Studium je rovněž založeno na praktické části ? student absolvuje průběžnou a souvislou pedagogickou odbornou praxi na fakultních základních školách.