Fyzika | Chemie | Matematika | Tělesná výchova a sport

Okruh otázek: Matematika se zaměřením na vzdělávání

Velikost 345.36 KB
  • Kód oboru: 7504R015
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: Otázky platné pro studenty, kteří nastoupili 2011/12 a dříve
  • Forma: prezenční | kombinované

Cílem studia je příprava na pokračování v navazujícím magiterském programu Učitelství pro ZŠ a SŠ, případně lze využít získanou odbornou matematickou přípravu v navazujícím studiu na jiných fakultách, např. technických nebo ekonomických, nebo přímo v praxi jako úředníci v peněžních ústavech, pojišťovnách, institucích pro zpracování dat, státní správě a samosprávě apod.