Fyzika | Matematika | Tělesná výchova a sport | Učitelství pro střední školy

Okruh otázek: Učitelství informatiky pro střední školy

Velikost 269.65 KB
  • Kód oboru: 7504T077
  • Typ studia: navazující
  • Platnost: studium zahájeno 2012/2013 a 2013/2014
  • Forma: prezenční

Cílem je připravit učitele SŠ informaticky orientovaných předmětů.