Fyzika | Geografie | Chemie | Informatika | Matematika | Tělesná výchova a sport

Okruh otázek: Informatika se zaměřením na vzdělávání

Velikost 366.63 KB
  • Kód oboru: 1802R023
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: studium zahájeno 2007/2008 až 2009/2010
  • Forma: prezenční | kombinované

Absolvent bakalářského studia informatiky bezpečně ovládá výpočetní techniku na uživatelské úrovni, má hluboké znalosti hardware, operačních systémů a počítačových sítí, ovládá programování v jazyce Pascal a C. Je obeznámen s otázkami informační bezpečnosti a je schopen je aplikovat v praxi. Má přehled o aplikačních oborech jako jsou databázové systémy, informační služby, umělá inteligence. Má všeobecný kulturní rozhled, kvalitně komunikuje v mateřském a nejméně jednom cizím jazyce a má rozvinutou kulturu osobního projevu.