Chemie

Okruh otázek: Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol

Velikost 133.96 KB
  • Kód oboru: 7503T036
  • Typ studia: navazující
  • Platnost: 2013/2014
  • Forma: prezenční

Cílem studia je příprava učitelů chemie pro 2. stupeň ZŠ. Absolvent studia by měl získat kompetence nezbytné pro výkon profese učitele chemie, tj. osvojit si odborné základy chemie včetně praktických dovedností a schopnosti řešit odborné problémy chemické povahy. Dále by měl být schopen se orientovat v současných i perspektivních pedagogických směrech a hlavních trendech naší vzdělávací politiky, vést žáky k samostatnému myšlení a ke schopnosti řešit problémy, aplikovat znalosti práce s informační a komunikační technikou ve výuce a ve školské administrativě.