Fyzika | Chemie | Tělesná výchova a sport

Okruh otázek: Chemie se zaměřením na vzdělávání

Velikost 609.00 KB
  • Kód oboru: 7504R009
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: od 1.11.2016
  • Forma: prezenční | kombinované

Absolvent získá rozsáhlé teoretické i praktické znalosti v oboru chemie. Cílem je ve většině případů příprava na pokračování ve studiu v navazujícím magisterském programu na TUL, zejména Učitelství chemie. Protože absolvent dokáže bezpečně pracovat v laboratoři a řešit úkoly chemické povahy, může najít uplatnění i jinde, např. ve státní správě, výzkumných laboratořích a v institucích zabývajících se chemickou problematikou.