Tělesná výchova a sport | Učitelství pro střední školy | Učitelství pro základní školy

Okruh otázek: Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy

Velikost 119.32 KB
  • Kód oboru: 7503T043
  • Typ studia: navazující
  • Platnost: 2013/2014
  • Forma: prezenční

Získání pedagogické kvalifikace pro výuku nemeckého jazyka na 2. stupni ZŠ.