Geografie | Informatika | Specializace v pedagogice | Tělesná výchova a sport

Okruh otázek: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Velikost 104.80 KB
  • Kód oboru: 7507R041
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: 2013/2014
  • Forma: prezenční

Získání pedagogické kvalifikace pro výuku německého jazyka na základní škole