Chemie | Tělesná výchova a sport | Učitelství pro střední školy | Učitelství pro základní školy

Okruh otázek: Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy - 2013

Velikost 34.50 KB
  • Kód oboru: 7503T009
  • Typ studia: navazující
  • Platnost: od 2013/2014
  • Forma: prezenční

Získání pedagogické kvalifikace pro výuku anglického jazyka na základní škole. Absolvent studia prokazuje osobnostní a profesní kompetence učitele, ovládá praktický anglický jazyk na pokročilé úrovni a má osvojeny teoretické základy a jejich praktické aplikace v rovině lingvistické, lingvo-didaktické a společensko-kulturní.