Geografie | Chemie | Informatika | Matematika | Specializace v pedagogice | Tělesná výchova a sport

Okruh otázek: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - 2013

Velikost 21.23 KB
  • Kód oboru: 7507R036
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: od 2013/2014
  • Forma: prezenční

Získání znalostí a kompetencí, které umožní absolventům uplatnit se na trhu práce nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu na TUL nebo na jiných univerzitách.