Tělesná výchova a sport | Učitelství pro střední školy | Učitelství pro základní školy

Okruh otázek: Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy

Velikost 105.65 KB
  • Kód oboru: 7503T045
  • Typ studia: navazující
  • Platnost: 2013/2014
  • Forma: prezenční

Získání pedagogické kvalifikace pro výuku občanské nauky na 2. stupni ZŠ.