Fyzika | Geografie | Chemie | Informatika | Matematika | Specializace v pedagogice | Tělesná výchova a sport

Okruh otázek: Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání

Velikost 245.41 KB
  • Kód oboru: 6107R023
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: 2013/2014
  • Forma: prezenční | kombinované

Cílem studia je připravit odborníky pro oblast vzdělávání, kultury a správy schopné reflektovat společenskouvědní problematiku jak z hlediska speciálně vědních přístupů, tak z hlediska kritické reflexe založené na filosofickém diskurzu.