Fyzika | Chemie | Matematika | Tělesná výchova a sport

Okruh otázek: Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - 2013

Velikost 388.59 KB
  • Kód oboru: 7401R014
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: 2013/2014
  • Forma: prezenční | kombinované

Získání způsobilosti realizovat pohybové programy, kooperovat se sportovními federacemi, svazy a občanskými sdruženími. Absolventi specializace "manažer pohybových aktivit" získají navíc poznatky pro manažerskou činnost v uvedených organizacích.