Tělesná výchova a sport

Okruh otázek: Rekreologie - 2013

Velikost 318.97 KB
  • Kód oboru: 7401R003
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: 2013/2014
  • Forma: prezenční

Prezenční bakalářské studium se standardní dobou studia 3 roky. Studium vede k získání základních kinantropologických, rekreologických, ekonomických, právních a pedagogicko-psychologických znalostí a dovedností. Absolvent může pokračovat v navazujícím magisterském studiu nebo se uplatní u různých neziskových organizací a podnikatelských subjektů v oblasti pohybové rekreace a sportu. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, získá absolvent titul bakalář - Bc.