Grenzraum 2.0

Příhraničí 2.0

Příhraničí 2.0

Přeshraniční projekt rozvíjí spolupráci univerzit v česko-saském příhraničí. Prostředkem k tomu je zapojení skupiny třiceti studentů (vždy po deseti z každé zapojené univerzity) do řešeí projektů jejichž tématem bude právě příhraničí. Během šesti víkendových setkání a dvou týdenních blokových seminářů budou účastnící se studenti seznámeni s problematikou příhraničí, strukturou regionální politiky a přípravou a tvorbou projektů řešících vybraná příhraniční témata.

Číslo a název prioritní osy

1 Rozvoj společných rámcových podmínek v dotačním území

Název OP

Program Cíl 3

Číslo a název oblasti podpory

1.2 Kooperativní opatření v oblasti lidských zdrojů, sociokulturního rozvoje a partnerské spolupráce

Období řešení projektu

1. 10. 2012 - 30. 11. 2014

Řešitel projektu

Technische Universität Chemnitz

Hlavní zodpovědná osoba na FP TUL

Mgr. Jiří Šmída, Ph.D.

Zodpovědné pracoviště řešitele/partnera

Katedra aplikované matematiky
Technická univerzita v Liberci, Univerzita J. A. Purkyně v Ústí nad Labem