Speciální pedagogika

Okruh otázek: Speciální pedagogika pro vychovatele - Etopedie a psychopedie

Velikost 669.59 KB
  • Kód oboru: 7506R029
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: od 1. 11. 2017
  • Forma: prezenční | kombinované

Získání odborné kvalifikace vychovatele se zaměřením na výchovnou činnost u jedinců se speciálním vzdělávacími potřebami, především s mentálním a řečovým postižením.