Fyzika

Okruh otázek: Učitelství fyziky pro střední školy

Velikost 244.06 KB
  • Kód oboru: 7504T055
  • Typ studia: navazující
  • Platnost: od 1. 11. 2017
  • Forma: prezenční | kombinované

Absolvent navazujícího studia fyziky pro střední školy má hluboké znalosti z klasické i moderní fyziky a její aplikace. Bezpečně ovládá výpočetní techniku na uživatelské úrovni. Má všeobecný kulturní rozhled, kvalitně komunikuje v mateřském a nejméně jednom cizím jazyce a má rozvinutou kulturu osobního projevu.