Učitelství pro základní školy

Okruh otázek: Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Český jazyk a literatura

Velikost 472.26 KB
  • Kód oboru: 7503T047
  • Typ studia: magisterské
  • Platnost: od 1. 1. 2018
  • Forma: prezenční | kombinované

Získání pedagogické kvalifikace pro výuku na 1. stupni ZŠ. Určeno pro učitele s praxí.