Geografie | Specializace v pedagogice | Tělesná výchova a sport

Okruh otázek: Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání - 2013 (Copy)

Velikost 284.03 KB
  • Kód oboru: 7504R300
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: 2013/2014
  • Forma: prezenční

Získání znalostí umožňujících absolventům uplatnit se na trhu práce zejména výukou španělštiny nebo jejím každodenním použitím v komerční sféře.