Filologie

Okruh otázek: Český jazyk a literatura

Velikost 951.37 KB
  • Kód oboru: 7310R033
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: od 1. 11. 2017
  • Forma: prezenční