Fyzika | Chemie | Matematika | Tělesná výchova a sport | Učitelství pro střední školy

Okruh otázek: Profesní studium pro střední školy

Velikost 843.68 KB
  • Kód oboru: 7504T
  • Typ studia: navazující
  • Platnost: od 1. 11. 2017
  • Forma: prezenční

Cílem studia je získat a rozvíjet schopnosti nahlížet pedagogické a pedagogicko-psychologické problémy v pedagogicko-psychologických souvislostech, analyzovat pedagogické a psychologické jevy, hodnotit problémy pedagogické praxe, orientovat se v právních školních předpisech, plánovat a realizovat výuku s ohledem na individuální specifika žáků a s ohledem na požadavky kurikulární reformy a využívat základní sociálně psychologické znalosti a dovednosti v pedagogické praxi.