Vychovatelství

Okruh otázek: Pedagogika volného času - 2016

Velikost 470.63 KB
  • Kód oboru: 7505R004
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: do 30. 9. 2017
  • Forma: prezenční | kombinované

Absolvent je připraven po stránce pedagogické, psychologické, metodické k práci s mládeží v rámci volnočasových aktivit.