Učitelství pro základní školy

Okruh otázek: Učitelství pro 1. stupeň základní školy - Český jazyk a literatura - 3/2017

Velikost 601.76 KB
  • Kód oboru: 7503T047
  • Typ studia: magisterské
  • Platnost: od 1.3.2017
  • Forma: prezenční | kombinované

Získání pedagogické kvalifikace pro výuku na 1. stupni ZŠ. Určeno pro učitele s praxí.