Fyzika | Chemie | Učitelství pro střední školy | Učitelství pro základní školy

Okruh otázek: Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň

Velikost 514.16 KB
  • Kód oboru: 7503T100
  • Typ studia: navazující
  • Platnost: od 1.11.2016
  • Forma: prezenční

Cílem je připravit učitele tělesné výchovy pro základní školy. Jedná se především o oborovou didaktiku tělesné výchovy a speciální didaktiku gymnastiky, plavání, atletiky a sportovních her.