Fyzika | Chemie | Matematika | Tělesná výchova a sport

Okruh otázek: Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Velikost 531.61 KB
  • Kód oboru: 7401R014
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: od 1.11.2016
  • Forma: prezenční | kombinované

Získání způsobilosti realizovat pohybové programy, kooperovat se sportovními federacemi, svazy a občanskými sdruženími. Absolventi specializace "manažer pohybových aktivit" získají navíc poznatky pro manažerskou činnost v uvedených organizacích.