Okruh otázek: Kulturněhistorická a muzeologická studia

Velikost 704.06 KB
  • Kód oboru: 7105R062
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: od 1.11.2016
  • Forma: prezenční