Okruh otázek: Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy

Velikost 903.41 KB
  • Kód oboru: 7503T023
  • Typ studia: navazující
  • Platnost: od 1.11.2016
  • Forma: prezenční | kombinované