Speciální pedagogika

Okruh otázek: Speciální pedagogika - učitelství

Velikost 559.76 KB
  • Kód oboru: 7506T002
  • Typ studia: magisterské navazující
  • Platnost: 1.11.2016
  • Forma: prezenční | kombinované

Studijní program je zaměřen dle volitelných specializací studujícího na zvládnutí edukačních, reedukačních, stimulačních, kompenzačních postupů ve speciální pedagogice využitelných pro jednotlivé věkové kategorie jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami.