Geografie | Chemie | Informatika | Matematika | Specializace v pedagogice | Tělesná výchova a sport

Okruh otázek: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - 2016

Velikost 610.66 KB
  • Kód oboru: 7504R269
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: od 2016/2017
  • Forma: prezenční | kombinované

Získání znalostí a kompetencí, které umožní absolventům uplatnit se na trhu práce nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu na TUL nebo na jiných univerzitách.