Fyzika | Matematika | Tělesná výchova a sport | Učitelství pro základní školy

Okruh otázek: Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy

Velikost 455.59 KB
  • Kód oboru: 7503T136
  • Typ studia: navazující
  • Platnost: studium zahájeno 2014/2015 a později
  • Forma: prezenční | kombinované

Získání pedagogické kvalifikace pro výuku informatiky na 2. stupni ZŠ.