Speciální pedagogika

Okruh otázek: Speciální pedagogika předškolního věku

Velikost 177.32 KB
  • Kód oboru: 7506R012
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: od 2014/2015
  • Forma: prezenční | kombinované

Cílem studia je získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost u předškolních dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na řečově a mentálně postižené.