Speciální pedagogika

Okruh otázek: Speciální pedagogika - od 2014

Velikost 545.20 KB
  • Kód oboru: 7506T002
  • Typ studia: navazující
  • Platnost: od 2014/2015
  • Forma: prezenční | kombinované

Studijní program je zaměřen dle volitelných specializací studujícího na zvládnutí edukačních, reedukačních, stimulačních, kompenzačních postupů ve speciální pedagogice využitelných pro jednotlivé věkové kategorie jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami.