Matematika | Tělesná výchova a sport | Učitelství pro střední školy | Učitelství pro základní školy

Okruh otázek: Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol - 2014

Velikost 267.49 KB
  • Kód oboru: 7503T114
  • Typ studia: navazující
  • Platnost: od 2014/2015
  • Forma: prezenční

Absolvent je kvalitně vzdělán v oblasti geografie a geografického vzdělávání (oborové didaktice) na základních školách a dále v pedagogicko-psychologických disciplinách.