Geografie | Chemie | Matematika | Tělesná výchova a sport

Okruh otázek: Geografie se zaměřením na vzdělávání

Velikost 708.50 KB
  • Kód oboru: 7504R181
  • Typ studia: bakalářské
  • Platnost: od 1.11.2016
  • Forma: prezenční

Student chápe problematiku životního prostředí a krajiny, rozumí prostorovým vztahům v rámci přírodní a humánní sféry i mezi nimi v měřítcích od lokálního přes regionální až po globální. Má základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, které dovede aplikovat do pracovního prostředí, zejména odpovídající jeho geografickému zaměření.